Säkerhet på Kristinedal

Säkerhet på Kristinedal

En trygg och trivsam miljö för både kunder och personal

Säkerhet på Kristinedals Träningscenter

Vår vision är att Kristinedals Träningscenter är en trygg och trivsam miljö för både kunder och personal, och vi arbetar aktivt med detta på flera plan.

 

Dopning, narkotika och alkohol

Tillsammans med bl.a. Polisen och Göteborgs Stad verkar vi för att Kristinedals Träningscenter ska vara en anläggning fri från droger och dopning. Vi är en av Göteborgs första anläggningar som diplomerats enligt PRODIS metod 100% Ren Hårdträning. Vår personal utbildas i vår policy och handlingsplan mot dopning, samt i preventivt antidopingarbete, och vi samarbetar i nätverk för att Göteborg ska vara en stad fri från dopning.

Kristinedals Träningscenter omfattas av SKF’s nolltolerans mot alkohol- och drogpåverkan på arbetsplatsen, och vår personal genomgår slumpvisa alkohol- och drogtester enligt SKF’s riktlinjer.

 

Livräddning och hjärt-/lungräddning

All träning hos oss sker på egen risk, och vi är inte sjukvårdsutbildade. Men det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg hos oss och vi vidtar de åtgärder vi kan.

Alla som jobbar hos oss, sammanlagt ca 60 personer inkl. timanställda, får utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) samt utbildning med hjärtstartare varje år. Vår hjärtstartare, som är placerad i receptionen, kontrolleras regelbundet och vi är registrerade i Hjärtstartarregistret.

Eftersom vi har simhall ställer vi även krav på att all personal som kan komma att arbeta i närheten av simhallen är simkunnig. Det gäller all fast personal, många av våra timanställda och även extern personal. Vi utbildas regelbundet, och genomgår prov för simkunnighet samt livräddning i vatten.

Vår simhall är obemannad. För att tillkalla personal vid nödsituation, använd larmknapparna som är utmärkta på simhallens långsidor.

 

Brand

Kristinedals Träningscenter är en stor anläggning med en yta på nästan 11 000 kvm, och under en heldag kan vi ha upp emot 500-1000 besökare i olika omgångar. Skulle en brand uppstå är det viktigt att vi i personalen vet exakt var det brinner, så att vi kan utrymma huset snabbt och i möjligaste mån förhindra att elden sprider sig. Brandskyddet är en kombination av fysiskt skydd, utbildad personal och direkt kontakt med Räddningstjänst.

Kristinedals fysiska brandskydd består av tätt utplacerade detektorer (minst en detektor i varje rum) kopplade till en brandcentral i receptionen, välplanerade brandceller med branddörrar som stängs vid larm, brandsläckare, brandfiltar, utrymningsskyltar, samt ett brandlarm med direkt automatisk koppling till Räddningstjänst. Utrymningstavlor finns på varje våning. Det fysiska skyddet kontrolleras vid regelbundna brandronder.

All timanställd personal går varje år igenom brand- och utrymningsinformation, och fast personal utbildas ytterligare om brand och grundläggande släckning, samt övar utrymning. Om du varit kund hos oss ett tag så har du kanske även du varit med om en utrymningsövning!

Vissa kundgrupper får specifik utrymningsgenomgång, som sporthallskunder och konferensgäster.

 

Om vårt talande brandlarm skulle gå när du som kund befinner dig i våra lokaler:

  • Se dig om efter närmaste nödutgång. Oftast är den snabbaste vägen ut INTE att gå tillbaka den väg du kom in.
  • Följ personalens instruktioner.
  • Återsamlingsplats är längs bilparkeringens östra staket.