kristinedal allmänna villkor träningskort

Avtal och allmänna villkor

KUNDAVTAL

I vårt kundavtal och autogiroavtal hittar du den information du behöver om exempelvis ångerrätt, avtalsförändringar och autogirodragningar.

Kundavtalet gäller oavsett om du köper ett periodkort (månadskort, halvårskort, årskort) eller klippkort (träning, simning, personlig träning). Autogiroavtalet gäller dig som väljer att betala av ditt periodkort genom Bankgirocentralen BGC AB’s betalningslösning Autogiro.

Du hittar avtalet, inklusive autogiroavtal, i sin helhet här.

 

I kundavtalet hänvisas till Kristinedals Träningscenters Allmänna Villkor. Dessa följer här: 

ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänt

Träningskortet är personligt och gäller från och med det startdatum som anges i avtalet samt i den omfattning och för den period som kunden har bundit sig för (bindningstiden). Kristinedals Träningscenter har rätt att utesluta kund vid utebliven betalning. I grova fall av regelbrott som t.ex. utlåning av träningskort sker uteslutning av kund utan någon återbetalning av innestående tid eller förskottsbetalda avgifter. Kristinedals Träningscenter har rätt att stänga av kunden för viss tid eller säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden bryter mot villkoren i avtalet.

Träning på obemannade tider

Varje kund ansvarar själv för att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer du som kund att debiteras för utryckningskostnad.

Frysning
Observera att frysning endast gäller årskort, du kan inte frysa klippkort, månadskort eller halvårskort.

Du kan frysa ditt årskort en gång per kalenderår, under en (1) sammanhängande månad, mot en kostnad enligt gällande prislista. Betalningen för frysningen sker i samband med att vi lägger in frysningen i systemet. Kom in till receptionen så hjälper vi dig!

För dig som betalar ditt träningskort via autogiro förskjuts debiteringen med en månad.

Frysning av hel- och halvårskort kan även ske vid uppvisande av läkarintyg, då max tre (3) månader om inte läkarintyget säger något annat. Frysning meddelas Kristinedals Träningscenter senast dagen före frysningsperiodens början.