Information om COVID - 19

Vi på Kristinedals Träningscenter följer noga de riktlinjer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten och vi håller oss ständigt uppdaterade.
28 april 2020

Tisdagen den 24:e mars 2020 skrev Folkhälsomyndigheten:


“Träna gärna men gör det säkert. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träning, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.”


https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/

 

På Kristinedals Träningscenter har vi vidtagit följande åtgärder:

 

 • Personal som arbetar på SKF:s Personalstiftelse/Kristinedals Träningscenter stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom och är hemma enligt de riktlinjer som ges via SKF:s företagshälsovårds legitimerade sjuksköterskor per telefon.
   
 • Vi ser kontinuerligt över våra städrutiner och försäkrar oss om att även vår städleverantör kontinuerligt uppdaterar sina medarbetare med den senaste informationen. Vi har även extra fokus på handtag, kranar, ljusknappar etc.
   
 • I simhallen har vi ökat upp målvärdet för klorhalten i vårt saltvatten.
   
 • Våra fastighetsskötare fyller på sprayflaskor med desinfektionsmedel samt ser till att det alltid finns handdukspapper för att torka av utrustning. Vi uppmanar alla kunder att torka av utrustningen extra noga både innan och efter användandet.
   
 • Fastighetsskötarna ronderar regelbundet anläggningen och räknar antal personer som tränar samtidigt i vårt gym som är 1000kvm stort.
   
 • Vi har dragit ner på antal platser per gruppträningspass väsentligt så att det finns gott om utrymme och luftmängd per person.
   
 • Vi erbjuder utomhuspass både i grupp och enskilt med PT i alla väder, även du som inte kan besöka oss i inomhusmiljö kan delta.
   
   
  Vi uppmanar alla att tvätta händerna, att nysa/hosta i armvecket och att stanna hemma om du är sjuk – alltid viktigt men särskilt i dessa dagar för att undvika smittspridning till riskgrupper.
   
   
  Var rädd om dig själv och varandra!

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/