Information om COVID - 19

Vi på Kristinedals Träningscenter följer noga de riktlinjer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten och vi håller oss ständigt uppdaterade.
25 maj 2020

Vi vill tacka alla er som haft möjlighet att komma till oss och träna och även er som inte kunnat komma hit men som fortsatt att hålla kontakt på distans. Vi tackar för att ni fortsätter att följa alla våra nya regler och rutiner vilket har hjälper oss att hålla öppet. Tack!
 

Vi på Kristinedals Träningscenter önskar er säker träning!

 

Uppdatering 21 december:

Det är många som undrar om hur de nya restriktionerna påverkar möjligheterna för träning och kurser på Kristinedals Träningscenter.

Vi arbetar tillsammans med vår styrelse för att utreda eventuella ytterligare åtgärder. Så snart det finns ny information så kommer du att kunna läsa den här.

Vi fortsätter att göra vårt yttersta för att kunna hålla anläggningen öppen för dig som är medlem och/eller kursdeltagare, samtidigt som vi tillsammans stoppar smittspridningen.

Nedan kan du läsa om vilka åtgärder vi har vidtagit hittills för att kunna fortsätta erbjuda säker träning.

Tack för att du tvättar händerna ofta och noga, stannar hemma om du blir sjuk, och hjälper till att hålla avstånd till personal och andra kunder!
 

Trängsel

 • Vi tar inte emot kunder för
      -    engångsträning
      -    engångssimning
 • Vi säljer inte nya månadskort på träning.
 • Vi har dragit ner vårt maxantal till 40 personer tränande i gymmet samtidigt, själva gymmet har en yta på närmare 1000 kvadratmeter.
 • Personal ronderar regelbundet anläggningen för att säkerställa att det inte förekommer trängsel. Om trängsel mot förmodan skulle uppstå kan du som kund få komma att vänta på att få bli insläppt till din träning.
 • Våra bastur är stängda.
 • I våra simhallsomklädningsrum är vartannat skåp avstängt.
 • Alla kurser som bedrivs i simhallen flyttas fram och får nya startdatum i slutet av januari 2021.
 • Vi har kraftigt dragit ner på antal platser per gruppträningspass, och även minskat ner antalet pass på gruppträningsschemat för att motverka trängsel i omklädningsrum.
 • I de salar där det är möjligt skiljer vi på ingång och utgång.

 

Hygien

 • I simhallen har vi ökat upp målvärdet för klorhalten i vårt saltvatten.
 • Vi ser kontinuerligt över våra städrutiner och försäkrar oss om att även vår städleverantör kontinuerligt uppdaterar sina medarbetare med den senaste informationen. Vi har extra fokus på handtag, kranar, ljusknappar etc.
 • Vi tillhandahåller desinfektionsmedel i våra träningslokaler och ser till att det alltid finns handdukspapper för att torka av redskap, mattor och maskiner. Vi uppmanar alla kunder att torka av utrustningen extra noga både innan och efter användandet. 
 • Personal som arbetar på SKF:s Personalstiftelse/Kristinedals Träningscenter stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom och är hemma enligt de riktlinjer som ges via SKF:s företagshälsovårds legitimerade sjuksköterskor per telefon.

 

Frysning/återköp

 • Du som har ett periodkort hos oss kan frysa det fram t.o.m. 31 mars mot en administrativ avgift på 100 kr. Du kan inte träna under tiden kortet är fryst, men kan när som helst välja att aktivera ditt kort igen.
 • Du som har klippkort hos oss på simning, träning och/eller personlig träning kan få giltighetstiden på ditt klippkort förlängt till 30 april mot en administrativ avgift på 100 kr. Detta gäller för klippkort som idag har en giltighetstid som löper ut under november, december eller januari. Du som kund väljer själv när under giltighetstiden du väljer att nyttja dina klipp, kortet är alltså inte fryst.
 • Simskolor och kurser fortsätter som planerat då de berör små grupper och/eller ungdomar/barn, men får nya startdatum. Vi har vidtagit en rad åtgärder för att förhindra trängsel, bl.a. öppnat fler omklädningsrum.

 

Sedan tidigare gäller:

På Kristinedals Träningscenter har vi vidtagit följande åtgärder

 

 • Personal som arbetar på SKF:s Personalstiftelse/Kristinedals Träningscenter stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom och är hemma enligt de riktlinjer som ges via SKF:s företagshälsovårds legitimerade sjuksköterskor per telefon.
   
 • Vi ser kontinuerligt över våra städrutiner och försäkrar oss om att även vår städleverantör kontinuerligt uppdaterar sina medarbetare med den senaste informationen. Vi har även extra fokus på handtag, kranar, ljusknappar etc.
   
 • I simhallen har vi ökat upp målvärdet för klorhalten i vårt saltvatten.
   
 • Våra fastighetsskötare fyller på sprayflaskor med desinfektionsmedel samt ser till att det alltid finns handdukspapper för att torka av utrustning. Vi uppmanar alla kunder att torka av utrustningen extra noga både innan och efter användandet.
   
 • Fastighetsskötarna ronderar regelbundet anläggningen och räknar antal personer som tränar samtidigt i vårt gym som är 1000kvm stort.
   
 • Vi har dragit ner på antal platser per gruppträningspass väsentligt så att det finns gott om utrymme och luftmängd per person.
   
 • Vi erbjuder utomhuspass både i grupp och enskilt med PT i alla väder, även du som inte kan besöka oss i inomhusmiljö kan delta.
   
   
  Vi uppmanar alla att tvätta händerna, att nysa/hosta i armvecket och att stanna hemma om du är sjuk – alltid viktigt men särskilt i dessa dagar för att undvika smittspridning till riskgrupper.
   
   
  Var rädd om dig själv och varandra!

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/