Kristinedal ombyggnad 2018

Vi bygger om!

...för en friskare vardag. Klart HT 2021

Vi bygger om!

Vi på SKF:s Personalstiftelse och Kristinedals Träningscenter är stolta över vår fina byggnad från 1973, och vill förvalta arvet på bästa sätt. Nu är det dags att följa med i Gamlestadens utveckling och modernisera huset så att det bättre möter era, våra kunder och besökares, behov idag och framåt.

Vår vision är en mötesplats för den aktiva människan, en trivsam och trygg miljö där du gärna stannar länge. Vi vill tillvarata husets rymd och ljusinsläpp, och skapa ett naturligt flöde genom entré, reception, gym, gruppträning och simhall som knyter ihop verksamheterna i husets olika delar. Fastighetens moderniseras med ett helt nytt ventilationssystem, samt tillgänglighetsanpassas.

På den här sidan kommer du att kunna hitta uppdaterad information om projektet genom hela resan från byggstart till slutförande. Först kommer en beskrivning av ombyggnationens olika etapper, och scrollar du längre ner så hittar du aktuella aktiviteter och färsk information.

 

Följ med oss på resan mot ett modernt och funktionellt Kristinedal!

 

Etapp 1 - 2018/2019

Första etappen berör plan 2, d.v.s. entréplan.

 • Nya omklädningsrum med bastu byggs. När du gått igenom grindarna följer du den yttre korridoren längs med fönstren för att komma in i de nya omklädningsrummen. Vi bygger ett för damer, ett för herrar, samt några könsneutrala bokningsbara individuella hytter. Från omklädningsrummen går du direkt ut i gymmet, och därifrån upp till plan 3 och gruppträningen om du önskar.
Inspirationsbild nya omklädningsrum

 

 • Gymmet utökas, möbleras om, och knyts ihop med receptionen, Studion och gruppträningssalarna. Vi öppnar upp gymmet ut mot västra fasaden för mer ljusinsläpp, och inreder en större yta för stretch och avslappning. Från stretchytan når du enkelt Studion på plan 1. Nära nya receptionen ligger trappan upp till plan 3 och gruppträningssalarna.

 

Inspiration ny reception och entré Kristinedal 2018
 • Reception och grindar flyttas. Istället för att ha receptionen till höger och grindarna till vänster, kommer reception och grindar ligga jämte varandra till vänster när du kommer in. Den nya receptionen kommer även att nås inifrån gymmet, så att vi kan ge dig som kund bättre service under ditt besök hos oss.

 

Etapp 2 - 2019/2020

Andra etappen rör främst plan 1.

 • Nya omklädningsrum med bastu byggs. Vi bygger ett för damer, ett för herrar, samt några könsneutrala bokningsbara individuella hytter. Simskolebarn och elever i skolsim får egna omklädningsrum.

 

Etapp 3 - 2020/2021

Tredje etappen rör främst plan 3.

 • Konferensrum Kulan och loungen, utrymmena kring Björkrummet och entrén till konferensrum Forum byggs om.

 

 • Kundhiss sätts in.

Detta händer just nu

Aktiviteterna startar längst ner, här i toppen ligger de nyaste punkterna. Informationen kan komma att ändras när som helst.

Vecka 49-50

Under veckorna fram till nyår kommer det att pågå febril aktivitet i huset! Vi kommer att ha många hantverkare på plats samtidigt för att jobba med rivning, bygg, el, rör och ventilation på en begränsad yta, dag och natt.

Detta kommer att ske närmsta tiden:

 • Södra korridoren öppnar, och därmed leds inpasseringsflödet om. När korridoren öppnas stängs passagen in till gymmet via trapphuset av, och du kommer in i gymmet och upp till gruppträningssalarna via omklädningsrummet. Samtidigt tas nya Sporthallsomklädningsrummen i bruk.
 • Nya receptionen öppnar och den temporära rivs. Du som kund kommer att kunna nå receptionen både från entrén och inifrån gymmet.
 • Nya grindar sätts upp och ersätter de befintliga. Du kommer att kunna använda ditt ”gamla” passerkort i en av grindarna. För att börja använda ditt nya chipkort och/eller silikonarmband behöver du aktivera dem i receptionen, så kom till oss så hjälper vi till.
 • Arbete med golv- och mattläggning kommer att ske i entré-/receptionsområdet, nya loungeområdet, i personalutrymmen, på ytan mellan nya grindarna och trappan samt mellan gymmet och trappan. Delar av arbetet sker nattetid.
 • Vi öppnar en utrymningsväg mellan gym (stretchytan) och södra korridoren, där det idag sitter en byggvägg.
 • Bärverk, belysning och undertak kommer upp i entré/reception, trapphus och i personalutrymmen.

All ordinarie verksamhet kommer att vara öppen som vanligt, och vi ber om överseende med eventuellt stök. Efter nyår kommer väldigt mycket av arbetet på entréplan att vara klart, och det kommer att bli fantastiskt!

 

Vecka 48

Monteringen av vår nya fina reception är i full färd, och inom kort (v.48-49) plockas byggväggarna och den temporära receptionen ner! Du som kund kommer att kunna nå receptionen både från entrén och inifrån gymmet.

 

Vecka 44-46

Vi är inne på sista veckornas bygge kring omklädningsrummen på plan 2! Preliminärt öppnar de nya omklädningsrummen till Sporthallen, samt ett par Flexhytter för omklädning, under första veckan i december. I samband med det öppnar vi upp södra korridoren igen.

 

Men vi har lite fix kvar:

Tegelväggen vid trappan, mot omklädningsrummen, rivs natten mellan 1 och 2 november. Under en tid kommer en del av golvet att spärras av innan nytt golv läggs.

Inne i omklädningsrummen sätts nu kakel och undertak, och väggarna målas. Golvet läggs under vecka 45.

 

Vecka 41

Bakom byggväggarna börjar fler områden så småningom närma sig färdigställande. Under veckan så flytspacklas golvytorna i nya loungen samt i omklädningsrum till Sporthall, flex och personal, så att vi sedan kan gå vidare med golvläggning och kakling. Rivning av toaletterna i receptionen pågår för att ge plats åt våra nya fina behandlingsrum.

Under ett par veckor arbetar vi med ventilationen runt entré och reception, vilket bl.a. innebär att öppna undertaket och dra nya kanaler. Det mesta av arbetet kommer att ske nattetid för att störa så lite som möjligt, men det kan tyvärr komma att bli lite stökigare och skräpigare en period.

Under vecka 44 planerar vi att riva byggväggarna i gymmet för att ge plats för ommöblering 1-2 november.

 

Vecka 39-40

Nu är den dammigaste delen av rivningen klar för den här gången!

Nu är nämligen snart alla tegelväggar borta, och utrymmena där omklädningsrum 1, 2 och 3 samt städförråd var är helt avskalade. Nästa steg är att bila bort allt golvtegel, så under vecka 39 kommer det att vara ordentligt bullrigt under dagarna innan det blir lite lugnare igen.

Utöver det som syns utåt så gör vi uppdatering av el och ventilation i huset. Nu rivs taket bredvid östra tornet (se gul markering nedan) för att vi ska göra arbete i ventilationsrummet i östra tornet samt dragningar över taket in i huset. Arbetet kommer inte att hindra gångpassage mellan tornet och huskroppen.

Gångpassage östra tornet

 

Vecka 36-37

Omklädningsrum: Våra nya fina omklädningsrum på entréplan öppnar (preliminärt) onsdag 5 september!

Så snart de öppnar stänger vi gamla omklädningsrum 1 och 2 och påbörjar rivningen där. Under hösten kommer därför den yttre korridoren vara helt avstängd, och ingång till de nya omklädningsrummen sker via gymmet.

Ni som ska till Sporthallen når även den via gymmet.

Omledningsritning

 

Vecka 33-35

Omklädningsrum: Vi är inne på slutspurten med de nya omklädningsrummen för dam och herr på plan 2 (entréplan).

Under de här veckorna drar vi sista elen, sätter in skåp, sätter panel + bygger lavar i bastu m.m., och till sist sker slutstäd och besiktningar. Omklädningsrummen öppnar i början av september!

Reception/entré: Vi fortsätter rivningsarbetet av gamla receptionsdelen och tidigare backoffice. Parallellt påbörjas arbete med uppbyggnaden av nya cafédelen/loungen samt nya mötesrum och personalutrymmen.

 

Vecka 25 - 26

Reception/entré: Vi flyttar in i den temporära receptionen tisdag 19 juni, och därefter påbörjas så småningom rivning av den gamla receptionsdisken.

Forts reception/entré: Tillfälliga väggar reses bakom den temporära receptionen för att kapsla in bygget av den nya permanenta receptionsdisken.

Vi reser även väggar och stänger av loungedelen för att dels

 • Riva klart utrymmet innanför ”mikrovågsugnsväggen”, och dels
 • Bygga upp en ny vägg mot gymmet som ersätter dagens glasvägg.
  Senare under 2018 kommer loungen att öppnas upp igen, i ny fräsch kostym!

Senare under 2018 kommer loungen att öppnas upp igen, i ny fräsch kostym!

Gym: Inflyttning i nya delen längs med västra fasaden! Även efter inflyttning pågår småarbeten med bl.a. golvkanter och radiatorer.

Vi flyttar bort konditionsmaskiner från delen närmast loungen/entrén, stänger dagens spärr och öppnar en ny ingång till gymmet lite längre bort i korridoren. Hela den tomma ytan kapslas in bakom temporära väggar. Det här området mellan gym och lounge blir sedan delar av den nya receptionen samt flera mötesrum.

 

Vecka 24

Reception/entré: Inpasseringsspärrarna flyttas till ungefär samma plats där de sedan kommer att vara permanent.

Den temporära receptionsdisken byggs upp.

Rivning pågår i utrymmet bakom/innanför nuvarande reception.

Gym: Fortsatt arbete med ytskikt i nya inre stretchytan. Besiktning fredag 15 juni.

Omklädningsrum: Ventilationen i omklädningsrummen på plan 2 åtgärdad (till slut). I de nya omklädningsrummen reses innerväggar och vi förbereder för avlopp m.m.. Just nu är det borrning i golvet som låter mest, framför allt in till gymmet och ner till simhallen.

 

Vecka 23

Gym: Vi börjar montera undertak, måla väggar, lägga golv och förbereda allmänt för att kunna flytta in i nya stretchdelen i gymmet längs med västra fasaden.

Reception: Rivning påbörjas i entréutrymmet. Dels besöksrum och kontor vid receptionstoaletterna, och dels glaspartierna vid sofforna. Rivningen görs för att kunna flytta receptionsdisken, och för att kunna bygga upp en ny trevlig väntyta.

Kontor: Vi påbörjar rivning i utrymmet bakom/bortom nuvarande reception, för att så småningom kunna flytta kontor dit.

Vecka 20: Behandlingsrummen till massör Malin Morander och kiropraktor Christian Sandström, Rygg & Idrottskliniken, öppnar på plan 3 (gamla boxrummet).

Omklädningsrum 3 (herrar) och 4 (damer) stängs för ombyggnad. Vi hänvisar till omklädningsrum 1 och 2 på plan 2 samt omklädningsrummen på plan 1 (simhall).

Vecka 19-20: Hyrskåpen bortom sporthallstrappan töms och flyttas. Beslut tas om materialval för golv i entré, korridor och omklädningsrum, klinker och kakel till omklädningsrum, omklädningsskåp, förvaringsskåp och ny receptionsdisk.

Vecka 19: I gymmet kommer en temporär vägg upp från PT-hörnans inre del bort till västra väggen, för att väggen längs med korridoren mot omklädningsrummen rivs. Det kommer att bli lite tight under några veckor, men vi behåller så mycket utrustning vi kan inne i gymmet.

Fredag 4 maj: Omklädningsrum 5 (herrar) stängs för ombyggnad. Vi hänvisar till omklädningsrum 1 och 3 på plan 2, samt omklädningsrum med bastu på plan 1.

Måndag 30 april: Omklädningsrum 6 (herrar) stängs för ombyggnad. Vi hänvisar till övriga omklädningsrum på plan 2 samt bastu på plan 1.

Start vecka 17: Omklädningsrum 7 (damer) + kontor + personalrum längs västra fasaden rivs för att gymmet ska kunna få mer yta. För att gymmet ska kunna användas under tiden reses temporära byggväggar innanför befintliga väggar.

Boxrummet stängs för ombyggnad. Boxsäcken kommer att komma upp i gymmet senare under 2018.