kristinedal allmänna villkor träningskort

Avtal och allmänna villkor

KUNDAVTAL

I vårt kundavtal och autogiroavtal hittar du den information du behöver om exempelvis ångerrätt, avtalsförändringar och autogirodragningar.

Kundavtalet gäller oavsett om du köper ett periodkort (månadskort, halvårskort, årskort) eller klippkort (träning, simning, personlig träning). Autogiroavtalet gäller dig som väljer att betala av ditt periodkort genom Bankgirocentralen BGC AB’s betalningslösning Autogiro.

Du hittar avtalet, inklusive autogiroavtal, i sin helhet här.

 

I kundavtalet hänvisas till Kristinedals Träningscenters Allmänna Villkor. Dessa följer här: 

ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänt

Träningskortet är personligt och gäller från och med det startdatum som anges i avtalet samt i den omfattning och för den period som kunden har bundit sig för (bindningstiden). Minimiålder för att vara kund på Kristinedals Träningscenter är 16 år. Kristinedals Träningscenter har rätt att utesluta kund vid utebliven betalning. I grova fall av regelbrott som t.ex. utlåning av träningskort sker uteslutning av kund utan någon återbetalning av innestående tid eller förskottsbetalda avgifter. Kristinedals Träningscenter har rätt att stänga av kunden för viss tid eller säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden bryter mot villkoren i avtalet.

Träningskort

Alla träningskort är personliga värdehandlingar och ska förses med foto. Missbruk medför omedelbar avstängning/indraget kort. Förlorar kunden sitt träningskort, eller skadas detta, så spärrar Kristinedals Träningscenter träningskortet och utfärdar ett nytt. För utfärdandet av nytt träningskort tar Kristinedals Träningscenter ut en förnyelseavgift enligt vid var tid gällande prislista. Kristinedals Träningscenter har ingen skyldighet att släppa in tränande utan kort. Kristinedals Träningscenter förbehåller sig rätten att göra kortkontroller samt att kontrollera identitet på innehavare av kort.

Klippkort

Klippkort är giltigt 12 månader från inköpsdatum

Avtalsförändringar
Kristinedals Träningscenter förbehåller sig rätten att ändra i schema, priser och öppettider. Kristinedals Träningscenter har rätt att vidtaga förändringar i lokalerna eller beträffande utrustning samt stänga av viss del av tränings-/badverksamhet för renovering eller reparation. Under sommartid kan simhallen vid behov stängas under en period för underhåll. Kund ersätts inte för stängning av simhall.

Kristinedals Träningscenter förbehåller sig rätten att ändra i villkoren i detta avtal, kunden måste dock meddelas 30 dagar i förväg genom skriftligt besked och/eller genom annonsering på Kristinedals hemsida.

Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall m.m.
Kristinedals Träningscenter ansvarar ej för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning. Inte heller för skador på kunders tillhörigheter. Kristinedals Träningscenter är inte ansvarig för personskador som åsamkats kund p.g.a. olycksfall eller till följd av annan kunds agerande eller brist därpå.

Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna på Kristinedals Träningscenter.

Frysning
Från och med 170101 kommer du som har ett aktivt årskort på Kristinedals Träningscenter ha möjlighet att frysa träningskortet under en period. En gång per kalenderår kommer du att kunna frysa ditt träningskort under en (1) sammanhängande månad till en kostnad av 100 kronor. Betalningen för frysningen sker i samband med att vi lägger in frysningen i systemet. För att frysa ditt träningskort kom in till vår reception så hjälper vi dig.

För dig som betalar ditt träningskort via autogiro förskjuts debiteringen med en månad.

Frysning av hel- och halvårskort kan även ske vid uppvisande av läkarintyg, då max tre (3) månader om inte läkarintyget säger något annat. Frysning meddelas Kristinedals Träningscenter senast dagen före frysningsperiodens början.

Frysning av träningskort gäller ej klippkort, halvårskort eller tremånaderskort.

Doping
Kristinedals Träningscenter arbetar aktivt mot doping. Som kund på Kristinedals Träningscenter har du tagit del av Kristinedals Träningscenters antidopingpolicy och godkänner dess villkor.

Passbokning
Pass bokas tidigast 6 dagar i förväg. Du kan ha upp till 6 bokningar liggande samtidigt, varav max 4 stycken på en och samma dag. Du kan avboka dig fram till 2 timmar innan passet startar. Ej avbokad plats två gånger på två månader innebär att du inte har möjlighet att förboka dig till pass, fram tills dess att upplåsningsavgift är betald. Fram till 2 timmar innan passtart flyttas du automatiskt från reservlista in på passet vid eventuell avbokning. Efter det är det drop-in på plats, webbokning eller telefonbokning som gäller.

10 minuter innan passet startar släpps bokad plats till väntande kund. Insläpp efter passets start är ej tillåten.